seniorweb  Gorredijk

Adres: SeniorWeb Gorredijk

 Schansburg 1 (bliotheek)    

 8401 RX Gorredijk

 Tel.nr.: 06 14 02 74 43

Website :

www.seniorwebgorredijk.nl

E-mail:

info@seniorwebgorredijk.nl           


Inloop op maandagmiddag voorlopig uitgesteld i.v.m.
coronamaatregelenSeniorWeb Gorredijk per 01-01-2022 onder de vlag van de Bibliotheek

Er komen veranderingen in de status van SeniorWeb Gorredijk. Gelukkig zult u als deelnemer aan onze workshops, PC hulp en cursussen daar weinig van merken.

De Stichting SeniorWeb Zuidoost Friesland wordt per 31-12-2021 opgeheven. De Bibliotheek te Gorredijk neemt dan het lidmaatschap van SeniorWeb over.
Dat betekent dat alle vrijwilligers op dezelfde voet en onder dezelfde naam doorgaan, alleen nu onder de vlag van de Bibliotheek.
Maar dat betekent ook, dat de toekomstige SeniorWeb activiteiten (inloop, workshops, Lessen op Maat, e.d.) net zoals de Bibliotheekdiensten
gratis zullen zijn.
En dat is natuurlijk goed nieuws.

Verder zal ons emailadres per 01-01-2022 veranderd worden in: seniorwebgorredijk@bzof.nl

Wij zijn blij met deze overgang en vertrouwen erop, dat u de weg naar ons leslokaal zult blijven vinden.Windows 11

U zult het ongetwijfeld gehoord hebben. Microsoft brengt toch een nieuwe opvolger van Windows 10 uit: Windows 11. Via de update wordt deze versie verspreid.

De vormgeving van diverse schermen en pictogrammen is aangepast, terwijl het chat- en videobelprogramma Microsoft Teams nu geïntegreerd is.
Tevens kunnen bepaalde Android apps worden toegepast.

Maar…… is uw huidige computer geschikt voor de Windows 11 update?
De eisen zijn een stuk hoger dan Windows 10, en dat betekent dat sommige oudere computers niet meer geschikt zijn voor Windows 11.
Met de
PC Health check, die te downloaden is van de Microsoft website, kunt u nagaan of uw computer aan de minimumeisen van Windows 11 voldoet.

Kan ik Windows 10 nog wel gebruiken?

Jazeker. Windows 10 wordt de komende jaren in elk geval nog gewoon ondersteund. Wel zal Microsoft op den duur de uitrol van Windows 11 flink gaan pushen.
Vanaf oktober 2025 zult u echt moeten gaan upgraden. 


De gratis inloop

is in de bibliotheek op maandagmiddag van 14:00 tot 16:00 uur.


Contact:

Wiebe Koopmans  0513 463253

Harry Bul             0513 462058

Wim Bruinsma      0513 462999