SENIORWEB  GORREDIJK


Terug naar cursussen

Historie van Opsterland (Mini cursus)


Bij Seniorweb Gorredijk kunt u een reis door de tijd boeken. Wij nemen u mee vanaf de ijstijd naar het heden. Hoe? Met de computer....

U kunt beelden vinden hoe het hier uitzag nadat de woest kolkende, meer dan tien meter diepe rivier het Koningsdiep of Alddjip het smeltwater van het Drentse Plateau had afgevoerd via de latere Middelzee naar de Noordzee. De Linde en de Tjonger mondden uit in de Zuiderzee.

Er ontstond hoogveen en in het vruchtbare dal van het Alddjip werd geboerd. Er ontstonden dorpen als Bakkeveen, Ureterp, Hemrik, Beetsterzwaag, Lippenhuizen Lange- en Kortezwaag. Na de verveningen kwamen daarbij: Luxwoude, Gorredijk, Tijnje en Nijbeets. Beetsterzwaag werd het centrum van de macht en de adel. Gorredijk groeide uit tot een "vlekke" ( grote plaats na de stad ) met veel handel, scheepvaart,industrie (molens) en ambachtslieden ( goud-, zilver- en grofsmeden).

Aan hand van tekeningen, foto's, kaarten en dergelijke kunt u zien

  - hoe het er uit zag in de oertijd,

  - hoe men hier leefde vanaf de middeleeuwen,

  - dat men kerken moest verplaatsen vanwege hoog water,

   - dat de bossen in de gemeente echt niet zo oud zijn,

  - welke molens er stonden in onze gemeente,   

  - hoe het vervoer ging ( trekschuit, dilligence, tram ),

  - waar de verveningen plaats vonden,

  - welke bezittingen de adel had,

  - wat de betekenis is van veel straat- en gebiedsnamen.

Van wat u gevonden hebt, kunt u kopieën maken.